O nás

 

Who We Are

KDO JSME – křesťanští svědkové, kteří svědčí svědkům Jehovovým a mormonům

Witnesses for Jesus, Inc je neziskovou křesťanskou službou, která se věnuje sdílení s dobrou zprávou o věčné spáse v Ježíši Kristu se svědky Jehovovými a mormony (Církev Ježíše Krista posledních dnů). Jestliže se právě nacházíte v jedné z těchto skupin, nebo máte přátele či příbuzné, kteří tam jsou, je naše služba určena právě vám!

Naše služba není náboženství. I když věříme biblickému učení a usilujeme předávat biblický pohled na nauky svědků Jehovových a mormonů, nepodporujeme žádnou konkrétní církev, denominaci, či náboženskou organizaci. Jsme tím, co by se dalo nazvat evangelikální (zaměřenou na evangelium) a proti sektám zaměřenou službou, která usiluje o podporu a spolupráci s celosvětovým sborem křesťanských věřících.

Mnoho lidí z našeho týmu dobrovolníků navštěvuje různá společenství křesťanů, kteří věří Bibli, jako jsou sbory Calvary Chapel, baptistů, Nazarenů, metodistů a presbyteriánů. Nedohlížíme na osobní křesťanský život těch, již slouží v našich týmech služebníků. Požadujeme jen, aby každý, kdo je zapojen v naší službě, souhlasil s naším Prohlášením víry a aby byl aktivní ve svém vlastním sboru či domácí skupince křesťanů. Tento požadavek je kvůli tomu, aby měl každý člen podpůrný systém duchovní zodpovědnosti, jehož prostřednictvím může mít obecenství s věřícími jak v naší službě, tak mimo ni. Další informace o nás viz:

ExJW Meetup

NAŠE PROHLÁŠENÍ VÍRY – MISIE, VIZE A HODNOTY

ExJW Meetup

NAŠE ONLINE PODPŮRNÉ SKUPINY (Pouze anglicky mluvící členové)

ExJW Meetup

JAK NÁM POMOCI S NAŠÍ SLUŽBOU

ExJW Meetup

NAŠE PRAVIDLA CHOVÁNÍ PRO EVANGELIZACI

TRUE FREEDOM

JE PROJEVEM LÁSKY VYVRÁTIT NÁZORY NĚKOHO JINÉHO? – Otevřený dopis těm, kteří jsou proti naší službě

TRUE FREEDOM

NAŠE BULLETINY A E-MAILOVÉ ZPRAVODAJE O VYSLYŠENÝCH MODLITBÁCH (pouze anglicky)

Is it loving to tare down someone else's beliefs?

JAK TATO SLUŽBA ZAČALA

ExJW Meetup

JAK JE TATO SLUŽBA FINANCOVÁNA

ExJW Meetup

CO JE NOVÉHO

ExJW Meetup

NAŠE SMLUVNÍ PODMÍNKY

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English Spanish Portuguese, Portugal