Co je sekta?

 CO JE SEKTA? — Nejdůležitější skutečnosti, které byste měli vědět o sektách a ovládání mysli – Stručná definice sekty a objasnění, jak ovládá své členy Sekta je jakákoli skupina, která se sama ustanovila za nejvyšší autoritu mezi Bohem a člověkem. Sekty tvrdí, že: Bible jako duchovní průvodce nestačí. Členům sekty je řečeno, že pro řádné…

Print Friendly, PDF & Email

Jak mohu ZABRÁNIT svědkům Jehovovým, aby nechodili k mým dveřím?

JAK MOHU ZABRÁNIT SVĚDKŮM JEHOVOVÝM, ABY NECHODILI K MÝM DVEŘÍM? „Ačkoli respektuji víru svědků Jehovových, mám svou vlastní víru. Rád bych požádal tyto lidi, kteří chodí dveře ode dveří, aby nechodili do mého domu. Přestože mám na svém pozemku cedule „soukromý pozemek, vstup zakázán“ a „zde nežebrat,“ oni je ignorují. Dokonce jsem je požádal, aby…

Print Friendly, PDF & Email

Kým Jsem? …Podle Boha

KÝM JSEM? …PODLE BOHA Tvé chování je motivováno tím, čemu věříš.  Jakmile si přisvojíš svou pravou identitu v Kristu a budeš důvěřovat tomu, co pro tebe Ježíš vykonal a tomu, co o tobě říká Bůh, kým jsi, tvé chování začne odrážet tvou novou identitu. Následující výčet je převzat z Living Free in Christ od Neila…

Print Friendly, PDF & Email

MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům?

MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům? „Odříkal jsem vzorovou modlitbu z vašeho webu, abych přijal Ježíše do svého srdce, a teď bych rád věděl, co mám dělat.  Záleží na tom, do které křesťanské církve zajdu (Metodistické, Lutherské,…

Print Friendly, PDF & Email

Co je to Trojice? Kde má tato doktrína původ?

CO JE TO TROJICE?  Kde má tato doktrína původ? Učení o Trojici je víra, že se Bible zmiňuje o třech božských osobách — Otci, Synu (Ježíši Kristu) a Duchu svatém— které jsou jedním Bohem. Ve svých osobnostech se liší, a přece zachovávají ve své podstatě jednotu jakožto jeden pravý Bůh. Nejlepší definici Trojice nalezneme ve…

Print Friendly, PDF & Email

Proč nejsou Mormoni a svědkové Jehovovi křesťany

PROČ NEJSOU MORMONI A SVĚDKOVÉ JEHOVOVI KŘESŤANY Proč to nejsou křesťané „Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od prostoty…oddanosti Kristu.“ —2 Korintským 11:3, NASB Mormonské náboženství (oficiálně známé jako Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů) a organizace svědků Jehovových (též známá jako Strážná věž) mají společné základní učení: Tvrdí, že se křesťanství po…

Print Friendly, PDF & Email