Co je sekta?

Prayer Group

PDF CO JE SEKTA? — Nejdůležitější skutečnosti, které byste měli vědět o sektách a ovládání mysliStručná definice sekty a objasnění, jak ovládá své členy

Sekta je jakákoli skupina, která se sama ustanovila za nejvyšší autoritu mezi Bohem a člověkem. Sekty tvrdí, že:

  1. Bible jako duchovní průvodce nestačí. Členům sekty je řečeno, že pro řádné porozumění Boží pravdy mají používat literaturu vydanou sektou.
  2. Vůdci skupiny jsou pro člověka Božím „komunikačním kanálem.“ Věrnost skupině je položena na roveň věrnosti Bohu.
  3. Ohledně světa podporují způsob myšlení: „my/oni,“ a tvrdí, že jsou jedinou skupinou, uvnitř které lze najít pravdu a konečné spasení, a že mimo tuto skupinu je „satanův svět.“
  4. Pochybnosti a kritika skupiny či vůdců nejsou povoleny. Často tvrdí, že „nezávislé myšlení“ je důkazem „pýchy“ a zpochybňuje Boha a jeho opatření pro život.
  5. Stoupenci jsou skupinou formováni, aby se zbavili osobní identity a přijali osobnost a vlastnosti charakteristické pro totalitu sekty. Pokračovat ve čtení „Co je sekta?“
Print Friendly, PDF & Email