Kým Jsem? …Podle Boha

bullets

KÝM JSEM? …PODLE BOHA

Tvé chování je motivováno tím, čemu věříš.  Jakmile si přisvojíš svou pravou identitu v Kristu a budeš důvěřovat tomu, co pro tebe Ježíš vykonal a tomu, co o tobě říká Bůh, kým jsi, tvé chování začne odrážet tvou novou identitu. Následující výčet je převzat z Living Free in Christ od Neila Andersona. Pokračovat ve čtení „Kým Jsem? …Podle Boha“

Print Friendly, PDF & Email

MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům?

Mountain Stream

MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům?

Odříkal jsem vzorovou modlitbu z vašeho webu, abych přijal Ježíše do svého srdce, a teď bych rád věděl, co mám dělat.  Záleží na tom, do které křesťanské církve zajdu (Metodistické, Lutherské, Apoštolské, apod.)?  Bude vadit, když si žádnou nevyberu a budu jenom číst a studovat Bibli a denně se modlit bez účasti na nedělních bohoslužbách? Jak poznám, jestli odpovědi na mé modlitby přichází od Boha nebo od Satana? Dokáže Satan napodobit pocit pokoje? Po vyřčení navrhované modlitby z vašeho webu necítím žádný rozdíl. Již jsem obdržel odpovědi na modlitby, kdy jsem slyšel konkrétní odpověď a potom jsem cítil pokoj a věděl jsem, jakou odpověď jsem obdržel. Například jednou jsem se rozhodoval, zda bych měl zůstat ve svém bydlišti, anebo se přestěhovat, a byl jsem z toho celý rozhozený. Několik dní jsem se za to modlil a za pár dní jsem ve své mysli uslyšel slova: „měl bys zůstat“, a potom jsem cítil pokoj a netýkalo se to čistě jenom toho, zda zůstat či odejít – zůstal jsem.  A tak věřím v moc modlitby a věřím v Boha a v jeho Syna Ježíše Krista. Věřím, že Kristus za naše hříchy zaplatil a věřím, že nás Bůh velmi miluje. Tolik toho vím. Ve všech ostatních věcech jsem opravdu zmaten.” Pokračovat ve čtení „MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům?“

Print Friendly, PDF & Email

SPASENÍ – Co je zapotřebí k získání věčného života?

Prayer

SPASENÍ – Co je zapotřebí k získání věčného života?

Proč žít nadále v nejistotě, zda-li tě Bůh přijme, až zemřeš? Evangelium (Dobrá zpráva) o Ježíši Kristu je jednoduché, protože Bůh tě MILUJE! TOUŽÍ po tobě a chce s tebou trávit věčnost! Ale před tím, než můžeš být dostatečně čist pro vstup do Boží přítomnosti, si musíš nechat své hříchy (nečisté postoje, jednání a myšlenky) vyřešit. Jestliže chceš být „zachráněn“ před trestem za své hříchy (nespravedlivé skutky), abys mohl žít navždy s Bohem, nech se vést těmito pěti kroky a modli se (ze srdce) doporučenou modlitbu uvedenou na konci. Pamatuj, že slova nejsou důležitá. Bůh naslouchá tvému srdci: Pokračovat ve čtení „SPASENÍ – Co je zapotřebí k získání věčného života?“

Print Friendly, PDF & Email

Co je to Trojice? Kde má tato doktrína původ?

Yes, You Should Believe in the Trinity book

PDF

CO JE TO TROJICE?  Kde má tato doktrína původ?

Učení o Trojici je víra, že se Bible zmiňuje o třech božských osobách — Otci, Synu (Ježíši Kristu) a Duchu svatém— které jsou jedním Bohem. Ve svých osobnostech se liší, a přece zachovávají ve své podstatě jednotu jakožto jeden pravý Bůh. Nejlepší definici Trojice nalezneme ve Vyznání Quicumque, které bylo stanoveno církví ve čtvrtém století.

 VYZNÁNÍ QUICUMQUE (výňatky): 

„…abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha svatého. Avšak božství Otce, Syna a Ducha svatého je jedno, stejná je jejich sláva a souvěčná je jejich vznešenost. Jaký je Otec, takový je Syn, takový je Duch svatý. Nestvořený je Otec, nestvořený je Syn, nestvořený je Duch svatý…věčný je Otec, věčný je Syn, věčný je Duch svatý. A přece nejsou tři věční, ale jen jeden věčný. Jako nejsou tři nestvoření, ani tři nezměrní, ale jeden nestvořený a jeden nezměrný. Podobně je všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch svatý. A přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí. Pokračovat ve čtení „Co je to Trojice? Kde má tato doktrína původ?“

Print Friendly, PDF & Email