Co je sekta?

 CO JE SEKTA? — Nejdůležitější skutečnosti, které byste měli vědět o sektách a ovládání mysli – Stručná definice sekty a objasnění, jak ovládá své členy Sekta je jakákoli skupina, která se sama ustanovila za nejvyšší autoritu mezi Bohem a člověkem. Sekty tvrdí, že: Bible jako duchovní průvodce nestačí. Členům sekty je řečeno, že pro řádné…

Print Friendly, PDF & Email

Kým Jsem? …Podle Boha

KÝM JSEM? …PODLE BOHA Tvé chování je motivováno tím, čemu věříš.  Jakmile si přisvojíš svou pravou identitu v Kristu a budeš důvěřovat tomu, co pro tebe Ježíš vykonal a tomu, co o tobě říká Bůh, kým jsi, tvé chování začne odrážet tvou novou identitu. Následující výčet je převzat z Living Free in Christ od Neila…

Print Friendly, PDF & Email

MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům?

MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE, A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům? „Odříkal jsem vzorovou modlitbu z vašeho webu, abych přijal Ježíše do svého srdce, a teď bych rád věděl, co mám dělat.  Záleží na tom, do které křesťanské církve zajdu (Metodistické, Lutherské,…

Print Friendly, PDF & Email

Co je to Trojice? Kde má tato doktrína původ?

CO JE TO TROJICE?  Kde má tato doktrína původ? Učení o Trojici je víra, že se Bible zmiňuje o třech božských osobách — Otci, Synu (Ježíši Kristu) a Duchu svatém— které jsou jedním Bohem. Ve svých osobnostech se liší, a přece zachovávají ve své podstatě jednotu jakožto jeden pravý Bůh. Nejlepší definici Trojice nalezneme ve…

Print Friendly, PDF & Email

Proč nejsou Mormoni a svědkové Jehovovi křesťany

PROČ NEJSOU MORMONI A SVĚDKOVÉ JEHOVOVI KŘESŤANY Proč to nejsou křesťané „Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od prostoty…oddanosti Kristu.“ —2 Korintským 11:3, NASB Mormonské náboženství (oficiálně známé jako Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů) a organizace svědků Jehovových (též známá jako Strážná věž) mají společné základní učení: Tvrdí, že se křesťanství po…

Print Friendly, PDF & Email